www.KCHN.uph.edu.pl Siedlce University, Faculty of Sciences, Institute of Chemistry 3 Maja 54, 08-110 Siedlce, Poland CHAIR OF INORGANIC CHEMISTRY

1 Rok studiów - chemia:


Chemia nieorganiczna (I)

Sylabus


Listy seminaryjne:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


Regulamin seminarium

1 Rok studiów - kryminologia stosowana:


Substancje nieorganiczne i ich zastosowanie w analizie kryminalistycznej

Sylabus


Instrukcje do ćwiczeń       Regulamin laboratorium

2 Rok studiów - chemia kosmetyków i leków:


Surowce i skladniki kosmetyczne

Sylabus


Instrukcje do ćwiczeń       Regulamin laboratorium

Elementy fizjologii i kosmetologii

Sylabus

2 Rok studiów - analityka chemiczna:


Elektroanaliza

Sylabus


Instrukcje do ćwiczeń       Regulamin laboratorium

2 Rok studiów - chemia nowych materiałów:


3 Rok studiów - chemia kosmetyków i leków


3 Rok studiów - analityka chemiczna:


3 Rok studiów - chemia nowych materiałów:


Materiały dydaktyczne

Teaching materials

Semestr Zimowy

Autumn Semester

Studia stacjonarn pierwszego stopnia

Full-time bachelor’s studies

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Full-time master’s studies

Semestr Letni

Spring Semester

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Full-time bachelor’s studies

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Full-time master’s studies