www.KCHN.uph.edu.pl Siedlce University, Faculty of Sciences, Institute of Chemistry 3 Maja 54, 08-110 Siedlce, Poland CHAIR OF INORGANIC CHEMISTRY

1 Rok studiów:


Chemia nieorganiczna (I)

Sylabus


Listy seminaryjne:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


Regulamin seminarium

2 Rok studiów - chemia kosmetyczna:


Surowce i składniki kosmetyczne

Sylabus


Instrukcje do ćwiczeń       Regulamin laboratorium

2 Rok studiów - analityka chemiczna


Elektroanaliza

Sylabus


Instrukcje do ćwiczeń       Regulamin laboratorium

2 Rok studiów - chemia farmaceutyczna:


3 Rok studiów - chemia kosmetyczna


Podstawy prawne wytwarzania i stosowania wyrobów kosmetycznych

Sylabus

Metody analityczne w przemyśle kosmetycznym

Sylabus


Instrukcje do ćwiczeń       Regulamin laboratorium

3 Rok studiów - analityka chemiczna


3 Rok studiów - chemia farmaceutyczna


Materiały dydaktyczne

Teaching materials

Semestr Zimowy

Autumn Semester

Studia stacjonarne - licencjackie

Full-time bachelor’s studies

Studia stacjonarne - magisterskie

Full-time master’s studies

Semestr Letni

Spring Semester

Studia stacjonarne - licencjackie

Full-time bachelor’s studies

Studia stacjonarne - magisterskie

Full-time master’s studies